.

Erşfa kurdî bigştî

 
Erşîfa Sala 2009  
Erşîfa Sala 2008 Erşîfek Sala 2011
Erşîfa sala 2007 Erşîfek Sala 2010

Erşîfa sala 2006

Erşîfek Tevlihev
  f شارك الخبر في صفحتك على فيسبوك

Ji bo belakirna di facebook   f

.

 


Hebijî Şehîdên serhildana 12 Avdara 2004 a
 
 

 

Çapkirin ji Hiqûqê Kurdistanabinxeteye 

© 

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى كردستانا بنخَتي

 Kurdistana Binxetê

    كردستان سوريا  

 Kurdistan Syrien